Wybory Zarządu SU 2019

Drodzy Uczniowie, już w najbliższy wtorek odbędzie się zebranie Rady Samorządu Uczniowskiego, na którym zostaną przedstawieni kandydaci na stanowisko Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Jeśli chcesz kandydować, a jeszcze się nie zgłosiłeś to masz czas do wtorku do godziny 12.30. Zgłoszenia przyjmuje Komisji Wyborcza lub Przewodniczący SU.

 • Termin zgłoszenia kandydatów: 11.06.2019 r. godz. 12.30

 • Przedstawienie kandydatów: 11.06.2019 r. godz. 12.30

 • Konsultacja z klasą: do 13.06.2019 r. do godz. 12.30

 • Głosowanie: 13.06.2019 r. godz. 12.30

 • Wyniki: 13.06.2019 r. godz. 13.00

Dokumenty:

Zobacz kandydatów:

*zostali umieszczeni w kolejności alfabetycznej

Łoniewski Oliwier

klasa 1C, obecnie Wiceprzewodniczący Samorządu Uczniowskiego

Program Wyborczy:

 • Sponsor Samorządu Uczniowskiego - przekazanie niezbędnych środków do realizacji działań Samorządu Uczniowskiego (ok. 10 tyś. PLN)

 • Model United Nations (Model Organizacji Narodów Zjednoczonych)

 • Festiwal Muzyczny Crescendo (dwudniowy)

 • Projekt w ramach konkursu Zwolnieni z Teorii

 • 20 puf w pawilonach

 • Juwenalia Mickiewiczowskie - tydzień poświęcony warsztatom, wykładom połączonych z integracją i rozrywką

 • Stowarzyszenie Mickiewiczowskie - nawiązania współpracy z warszawskimi instytucjami kulturalnymi tj. teatry, kina, muzea, opera, ośrodki kulturalne, uczelnie artystyczne

 • Serie Wieczorów Filmowych - razem z omówieniem przez znawczynię kina

 • Rozszerzenie projektu "Dzień Kostiumowy" - zwiększenie jego częstotliwości oraz obejmujących tematów

 • Dodatkowe nieprzygotowanie z dowolnego przedmiotu za prace na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego

 • Wdrożenie organizacji Ligi Warszawskich Liceów

 • Serie warsztatów poświęconych: prawach człowieka, samorządności, rozwiązywania problemów, negocjacji, sztuki rozmowy (manipulacji)

 • Wspieranie organizacji pożytku publicznego (prowadzenie zbiórek na rzecz fundacjo oraz stowarzyszeń)

 • Wspieranie działań i inicjatyw Samorządów Klasowych

 • Podtrzymanie obecnych działań Samorządu Uczniowskiego tj. bluzy, szczęśliwy numerek, walentynki, konkurs Adasiów, Dzień Życzliwości, Dzień Zdrowia, Dzień Sportu, Omnibus

 • Wniosek do władz dzielnicy o zewnętrzną siłownię

 • Powołanie Rzecznika Praw Ucznia IV LO

Rembelski Daniel

klasa 2C, członek drużyny sportowej IV LO

Program Wyborczy:

 • Będę starał się o więcej wyjść ze szkoły np: do kina lub teatru

 • W Radiowęźle już nie będzie złej muzyki

 • Więcej imprez sportowych na terenie szkoły

 • Postaram się o przedłużenie jednej przerwy

 • Zorganizuję (kontynuacja) Festiwalu Muzycznego Crescendo

 • Porozmawiam o przywróceniu Xero dla uczniów

 • Szczęśliwy numerek

 • Organizacja różnych akcji charytatywnych

 • Mini koncerty - osoby uzdolnione mogą zaprezentować swoje umiejętności w szkole

 • Hasło wyborcze: Wybierz kulturę, a nie torturę!

Rzucidło Aleksandra

klasa 2B, obecnie Członek Rady Samorządu Uczniowskiego

Program Wyborczy:

 • "YEAR BOOKI" dla klas trzecich

 • miejsce na niechciane śniadanie (skrzynka na kanapki rodzaj wymiany uczniowskiej)

 • Wprowadzenie naszej szkoły do Erasmus+

 • Zrobienie bazy tematów, które nas interesują i omówienie ich na godzinach wychowawczych

 • wewnątrzszkolne turnieje sportowe

 • tematyczne dni sportowe

 • Festiwal Muzyczny Crescendo