Office 365

Pakiet Office 365 jest świadczony dla uczniów IV LO dzięki uprzejmości Warszawskiego Stowarzyszenie Młodzieży

 • Word, PowerPoint, Excel, OneNote i Outlook

 • Klasyczna wersja programu OneNote

 • Microsoft Teams — centrum cyfrowe, w którym zintegrowane są konwersacje, zawartość i aplikacje potrzebne w instytucji edukacyjnej do lepszej współpracy i zwiększania zaangażowania

 • Notesy zajęć i notesy dla personelu

 • Grupy PLC (Professional Learning Community)

 • Kwizy do samodzielnej oceny w usłudze Forms

 • Opowiadanie historii w formacie cyfrowym za pomocą aplikacji Sway

 • Zapewnianie pełnego dostępu do informacji i zaangażowania za pomocą witryn do komunikacji i witryn zespołów w całym intranecie przy użyciu programu SharePoint

 • Rozwiązania zapewniania zgodności za pomocą ujednoliconego centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych

 • Zarządzanie prawami, ochrona przed utratą danych i szyfrowanie

 • Usługa wideo dla przedsiębiorstw do bezpiecznego tworzenia i udostępniania klipów wideo oraz zarządzania nimi w całej organizacji

 • Opracowywanie aplikacji bez pisania kodu w celu szybkiego rozszerzania danych biznesowych za pomocą niestandardowych aplikacji mobilnych i sieci Web

 • Automatyzacja procesów biznesowych bez pisania kodu za pomocą automatyzacji przepływów pracy między aplikacjami i usługami

 • Zarządzanie harmonogramami i dziennymi zadaniami za pomocą aplikacji Microsoft StaffHub

 • Poczta e-mail ze skrzynką pocztową o pojemności 50 GB (poczta w formacie imie.nazwisko@mickiewicz.waw-24.pl )

 • Osobisty magazyn w chmurze (1TB)

 • Konferencje wideo HD

 • Nieograniczone miejsce do magazynowania wiadomości e-mail z archiwum zbiorczym

 • Zaawansowana poczta e-mail z funkcją archiwizacji, w tym na potrzeby wynikające z przepisów prawa